Innsettelse av Ilse De Raad

Søndag 13. juni 2021

Endelig er dagen kommet. Det vi har ventet på lenge. Lødingen Sokn får sin nye prest satt inn i stillingen. Med den høytidigheten som passer!

I denne forbindelse er jeg bedt om å samle frivillige musikkrefter. Både instrumentale og de som vil synge!

Vi ønsker oss et engangskor. Det trenger ikke være så stort, og på grunn av de spesielle tider vi nå lever i er det en fordel om det ikke er det. Vi har satset allerede med en kvartett og det er i utgangspunktet en liten samling sangere vi tenker nå. Var du med på kvartetten håper jeg du sier ja til dette. Men jeg håper vi kan få én eller to ekstra i tillegg slik at vi blir tryggere på det vi synger.

Og hva skal vi synge? Denne lille sanggrupen eller kor skal selvfølgelig lede kirkesangen. Det vil si salmene og liturgi. Disse synges kun unisont.

Men jeg håper vi kan finne minst én ting som vi kan synge flerstemt. Dette kan vi finne ut av første gang vi øver.

Håper veldig mitt største problem blir smitteregler, og jeg blir nødt til å si at dessverre vi har for mange…. men nå går ut innvitasjon til hele Lødingen. Jeg ser for meg en gruppe på 6 – 8.

Får vi det til? Klikk her eller skann dette!

Bare damer til konfirmasjon

På grunn av manglende mannfolk har vi måttet omarbeide satsen for damekor!

Dessverre har jeg ikke klart å rekruttere en «vikar» til bass-stemmen vår. Det betyr at kvartetten ikke kan synge notene vi håpet å bruke til konfirmasjon. Alle notene er nemlig helt spesielt skrevet til formålet, og han som har sunget med oss er opptatt når vi synger den 17. oktober – vi har altså ikke besettningen til notene i satsen.

Men så har jeg skrevet om satsen til Skriv Deg Jesus, for tostemt damekor. Hvis det er flere sangglade damer i Lødingen som ønsker å gjøre dagen stor for konfirmantene kan dere se og høre notene her! Hvis du vil trykke dem ut på egen printer kan du bruke disse her.

Sats spesielt arrangert til konfirmasjon den 17. oktober 2020 i Lødingen Kirke

Så har vi også et annet stykke av Peter Lindemann. På grunn av en del rettigheter så ligger ikke dette åpent. Men du som synger med oss kan få et passord per SMS slik at vi har full kontroll over hvor mange vi eventuelt må kjøpe fra forlaget.

Ring 41369357 eller send SMS om du har lyst å være med! Om det ennå skulle være en mann som kan synge satsene vi opprinnelig ønsket å synge er det ennå tid å si ifra – vi skal begynne å øve, med eller uten mannfolk, neste uke.

Mest sannsynlig blir øvingen på torsdagskveld. Men nærmere opplysninger om dette kommer her ganske snart.