Innsettelse av Ilse De Raad

Søndag 13. juni 2021

Endelig er dagen kommet. Det vi har ventet på lenge. Lødingen Sokn får sin nye prest satt inn i stillingen. Med den høytidigheten som passer!

I denne forbindelse er jeg bedt om å samle frivillige musikkrefter. Både instrumentale og de som vil synge!

Vi ønsker oss et engangskor. Det trenger ikke være så stort, og på grunn av de spesielle tider vi nå lever i er det en fordel om det ikke er det. Vi har satset allerede med en kvartett og det er i utgangspunktet en liten samling sangere vi tenker nå. Var du med på kvartetten håper jeg du sier ja til dette. Men jeg håper vi kan få én eller to ekstra i tillegg slik at vi blir tryggere på det vi synger.

Og hva skal vi synge? Denne lille sanggrupen eller kor skal selvfølgelig lede kirkesangen. Det vil si salmene og liturgi. Disse synges kun unisont.

Men jeg håper vi kan finne minst én ting som vi kan synge flerstemt. Dette kan vi finne ut av første gang vi øver.

Håper veldig mitt største problem blir smitteregler, og jeg blir nødt til å si at dessverre vi har for mange…. men nå går ut innvitasjon til hele Lødingen. Jeg ser for meg en gruppe på 6 – 8.

Får vi det til? Klikk her eller skann dette!

Reklame

Open the eyes of my heart, Lord

(bokstavelig – lukk opp øynene til hjertet mitt)

Denne sangen ligger på spillelisten vår. Da jeg skulle velge artisten måtte det være Christopher Duffley.

Jeg har ikke hørt noen synger denne med en slik innlevelse som Christopher gjør. Han ble født for tidlig til en rusavhengig mor. På grunn av rusen ble han født både autistisk og blind.

Ditt hjerte ligger i brystet og har selvsagt ingen synsorgan. Ofte snakker vi om ting vi føler fra hjertet, og her snakker vi i overført betydning. I denne sangen gir vi også vårt indre følelsesliv, det vi kaller for «hjertet», mulighet til å «se». Også i overført betydning.

Christopher Duffley er blind, men på en måte så «ser» han likevel. I overført betydning. Og han vil vise oss hva han ser.

Han synger fra «hjertet», at Gud vil gjøre oss i stand til å «se» Ham.

Det handler nemlig om å kunne se Gud i vår verden i dag. Det er bare ved å se Gud at du finner mening i det som ofte kan være like meningsløst og urettferdig som en baby skadet av moras rusavhengighet.

Det er ikke Christopher du og jeg bør føle synd på.