Bare damer til konfirmasjon

På grunn av manglende mannfolk har vi måttet omarbeide satsen for damekor!

Dessverre har jeg ikke klart å rekruttere en «vikar» til bass-stemmen vår. Det betyr at kvartetten ikke kan synge notene vi håpet å bruke til konfirmasjon. Alle notene er nemlig helt spesielt skrevet til formålet, og han som har sunget med oss er opptatt når vi synger den 17. oktober – vi har altså ikke besettningen til notene i satsen.

Men så har jeg skrevet om satsen til Skriv Deg Jesus, for tostemt damekor. Hvis det er flere sangglade damer i Lødingen som ønsker å gjøre dagen stor for konfirmantene kan dere se og høre notene her! Hvis du vil trykke dem ut på egen printer kan du bruke disse her.

Sats spesielt arrangert til konfirmasjon den 17. oktober 2020 i Lødingen Kirke

Så har vi også et annet stykke av Peter Lindemann. På grunn av en del rettigheter så ligger ikke dette åpent. Men du som synger med oss kan få et passord per SMS slik at vi har full kontroll over hvor mange vi eventuelt må kjøpe fra forlaget.

Ring 41369357 eller send SMS om du har lyst å være med! Om det ennå skulle være en mann som kan synge satsene vi opprinnelig ønsket å synge er det ennå tid å si ifra – vi skal begynne å øve, med eller uten mannfolk, neste uke.

Mest sannsynlig blir øvingen på torsdagskveld. Men nærmere opplysninger om dette kommer her ganske snart.

Reklame