Alla Breve

Komposisjonsstilen min

English Translation – click here!

stile antico

Når vi tenker på alla breve idag er det som regel 2/2-meteren. Jeg bruker begrepet slik det er definert i Det store norske leksikonet. «Alla breve, i halvtakt, betegnelse på taktarter med halvnoten som telleenhet istedenfor fjerdedelsnoten.» (alla breve i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 21. mai 2020 fra https://snl.no/alla_breve).

Det er også en eldre måte å skrive kirkemusikk på. Eldre salmebøker brukte den helt frem til 50-60-tallet. Deretter begynte man å gå over til firedelsnoten som tellennheten. Jeg mener at Trond Kverno har tidligere omtalt «den rene kirkestil» (det er lite forståelse for sjanger, og jeg skulle gjerne vi hadde en bedre forståelse for hva som passer i kirkerommet i motsetning til andre lokaler). Grunnen til at jeg konsekvent har gått tilbake til den eldre konvensjonen har med psykologien å gjøre. Riktignok kan man fremføre musikken med firedelsnoter likt, men kan man det? Fremfører du alla breve, så vet du at denne musikken er annerledes og har en dybde og andakt man ikke tilegner «vanlige» noter.

Om noen likevel skulle bedyre at alla breve bare er synonymt med 2/2, vil jeg vise til denne tyske artikkelen:

Wiewohl er übrigens fast ausschließlich bei dem Zweizweiteltakt (2/2) gefunden wird, ist er doch mit diesem nicht ganz identisch. Das erhellt schon daraus, dass man auch den 4/2-Takt mit Alla breve bezeichnet findet, so in der bekannten Fuge «Christus hat uns ein Vorbild gelassen» in Grauns «Tod Jesu».

Faglig argumentasjon for alle breve-betegnelsen i 4/2 takt. Hentet fra https://musikwissenschaften.de/lexikon/a/alla-breve/

Så, oversatt, selv om betegnelsen nesten utelukkende forbindes med 2/2, er det altså ikke helt identisk. Dette fremgår av at også 4/2 kalles for alla breve i den kjente fuga «Christus hat uns ein Vorbild gelassen» i Graun sin «Jesu død». Jeg har gjennom en kursorisk undersøkelse på nettet jeg nå gjerne kunne tenke meg å utdype funnet indiser på at 4/2 historisk sett ikke bare var alla breve – men alla breve i ordets strengeste og opprinnelige betydning. Dessverre har jeg ikke belegg for å si dette her og nå.

Uansett, er det bevisst fra min side å bruke den for å angi den rene kirkestil, og det er noe jeg bare fraviker når jeg skriver sats til folketoner.

Du kan høre dette i Musescore her.

Du kan høre dette i Musescore her

Du kan høre dette i Musescore her

Du kan høre dette i Musescore her

Men jeg bruker ikke alla breve til bearbeidelser av folkemelodier

Og dette kan spilles av i Musescore her

Reklame