Kirkekvartett – arkivert 1. september

Den gamle siden (med det gamle passordet) ligger nå i arkivet. Klikk her. En ny side er online i dag for konfirmasjonsdugnad. Dette blir etter hvert innebygd inn i denne siden.

Velkommen tilbake! Først og fremst. Tusen takk for at du vil synge med oss!

Vi starter nå et nytt skoleår, og snart et nytt kirkeår. Jeg tenker vi holder fast på det enkle konseptet: kvartetten synger flerstemt salmesang. Det kan godt være utenfor kirka, men det er mest naturlig å synge i gudstjenesten.

Konseptet

Kirken trenger noe mer enn menighetssalmer som synges enstemmig. Den trenger mer enn akkompagnement av en kantor på orgel. Skal man gjøre gudstjenesten mer attraktiv, og dermed appellere til flere må det være god sangledelse. Aller viktigst må man ha en viss forutsigbarhet for å sette ting opp på en plan.

Kvartetten drives likevel av frivillighet. Dette er en viktig forutsetning. Den må ikke bli «utkomandert» av noen. For å få til en gudstjenesteplan er det ikke nødvendig å satse på titallsfolk som vil synge i kor (og som egentlig ikke vil bruke tid til kirka). Heller sats på de få som ønsker å være der, og som har sagt seg villig til det. Men heller ikke de må føle seg forpliktet til regelmessig gudstjenestedeltagelse om ikke de selv ønsker det.

Vi lever i den post-kristne tid. Noen kaller dette sekularisering, andre avkristening. Det er ikke viktig hvilket ord man bruker, om man synes det er positivt eller negativt – bare vi erkjenner virkeligheten. Samtidig må sangtjenesten være såpass pålitelig at det går an å planlegge å ta den i bruk.

Kirken i den post-kristne tid – må erkjenne virkeligheten uten å kaste sine verdier.

Turnus

Mitt forslag er derfor at kvartetten velges fra en liste over alle som VIL synge i kvartett. Selv om denne listen skulle bli aldri så stor, satser vi likevel på en enkel kvartett som kan stille opp annen hver måned der sangerne plukkes fra denne listen. På denne måten vil vi redusere hvor ofte den enkelte er forpliktet til å synge, samtidig vi forsikrer en sangledelse minst én gang annen hver måned.

Dersom noen ønsker å synge utover den minste deltagelsen på denne turnusen får de selvsavt lov til det! Men det må være for hver og én å ta stilling til.

Påmelding – hvordan dette virker

Jeg håper at dere som har sunget i kvartetten vil nå kunne tenke seg å stå på denne listen, og enda viktigere spre ordet til dem dere kjenner. Neste gang kvartetten er aktuell er i forbindelse konfirmasjon i oktober.

Kvartetten har et mål å bidra i gudstjenesten annen hver måned. For deg som synger i kvartetten blir det likevel ikke noe forventning om at du synger mer enn én eller to ganger i året (hvis du selv ønsker å synge mer enn dette får du selvsagt lov til det).

Altså trenger vi minimalt TOLV personer som er villig til å stå på denne listen. Er det færre enn dette blir forholdvis færre gudstjenester med kvartett. Men det blir likevel målet for kvartetten at vi plukker ut fire sangere fra listen (ikke de samme fire hver gang) og setter dem opp på en gudstjeneste; det er bare at vi kanskje ikke vil nå dette målet.

Eksempelvis (hvis det er en liste på 12):
Kvartettgruppe 1: Oktober – første fire sangere
Kvartettgruppe 2: November (Alle helgens og markering av ny prest i Lødingen) – en ny gruppe fire sangere
Kvartettgruppe 3: Januar – siste gruppe fire sangere.
Kvartettgruppe 4: mars (påske) – første fire sangere
Kvartett ALLE: konfirmasjoner i mai – andre gruppe fire sangere. Men supplert av de to andre grupper for å få til 2 ganger i året (nytt år starter i september).

Er det flere enn tolv stykker, så er dette et luksusproblem. Enten kan frekvensen på gudstjenester økes, eller vi kan ha flere grupper (hvilket betyr at den enkelte ikke behøver synger flere enn én gang i året). Ellers så kan vi øker størrelsen av gruppene og gjør dem til kvintetter.

Musikken blir spesielt skrevet til formålet, og til den besetningen vi måtte ha. Altså er det fire damer, så skrives satsene til fire damer. Er det sopran, alt, tenor, og bass, så skrives notene til dette av kantoren. Alle noter er enten i det frie eller lisensiert under en Creative Commons License – de kan kopieres fritt. Derfor kan vi dessverre ikke synge opphavsbeskyttede verk (gjelder tekst, oversettelse, musikk og sats).

Reklame