Bare damer til konfirmasjon

På grunn av manglende mannfolk har vi måttet omarbeide satsen for damekor!

Dessverre har jeg ikke klart å rekruttere en «vikar» til bass-stemmen vår. Det betyr at kvartetten ikke kan synge notene vi håpet å bruke til konfirmasjon. Alle notene er nemlig helt spesielt skrevet til formålet, og han som har sunget med oss er opptatt når vi synger den 17. oktober – vi har altså ikke besettningen til notene i satsen.

Men så har jeg skrevet om satsen til Skriv Deg Jesus, for tostemt damekor. Hvis det er flere sangglade damer i Lødingen som ønsker å gjøre dagen stor for konfirmantene kan dere se og høre notene her! Hvis du vil trykke dem ut på egen printer kan du bruke disse her.

Sats spesielt arrangert til konfirmasjon den 17. oktober 2020 i Lødingen Kirke

Så har vi også et annet stykke av Peter Lindemann. På grunn av en del rettigheter så ligger ikke dette åpent. Men du som synger med oss kan få et passord per SMS slik at vi har full kontroll over hvor mange vi eventuelt må kjøpe fra forlaget.

Ring 41369357 eller send SMS om du har lyst å være med! Om det ennå skulle være en mann som kan synge satsene vi opprinnelig ønsket å synge er det ennå tid å si ifra – vi skal begynne å øve, med eller uten mannfolk, neste uke.

Mest sannsynlig blir øvingen på torsdagskveld. Men nærmere opplysninger om dette kommer her ganske snart.

Reklame

Dugnad til konfirmasjon

Konfirmasjon blir annerledes i år

Konfirmantene har måttet vente i år. La oss gi dem noe spesielt!

Jeg ønsker å samle fire personer. Dette for å synge til konfirmantene. Jeg har allerede to damer. Tusen takk 🙏. Men jeg må ha minst én mann! Helst vil jeg ha to, om ikke jeg selv skal synge tenorstemmen.

Konfirmasjonsgudstjeneste blir lørdag 17. oktober. Tidspunktet er ikke avklart ennå. Det er mulig at smittevernsbestemmelser kan tvinge oss til å ha to seremonier, den ene som følger den andre. Om du blir med i denne musikkdugnaden legges musikken ut her på nettet. Så foreslår jeg tre øvelser uke 39, uke 40 og uke 42 – men en mulighet for en ekstra øvelse dagen før seremonien. Men dette vil jeg avtale med sangerne.

Hva skal vi synge? Klikk her!