Open the eyes of my heart, Lord

(bokstavelig – lukk opp øynene til hjertet mitt)

Denne sangen ligger på spillelisten vår. Da jeg skulle velge artisten måtte det være Christopher Duffley.

Jeg har ikke hørt noen synger denne med en slik innlevelse som Christopher gjør. Han ble født for tidlig til en rusavhengig mor. På grunn av rusen ble han født både autistisk og blind.

Ditt hjerte ligger i brystet og har selvsagt ingen synsorgan. Ofte snakker vi om ting vi føler fra hjertet, og her snakker vi i overført betydning. I denne sangen gir vi også vårt indre følelsesliv, det vi kaller for «hjertet», mulighet til å «se». Også i overført betydning.

Christopher Duffley er blind, men på en måte så «ser» han likevel. I overført betydning. Og han vil vise oss hva han ser.

Han synger fra «hjertet», at Gud vil gjøre oss i stand til å «se» Ham.

Det handler nemlig om å kunne se Gud i vår verden i dag. Det er bare ved å se Gud at du finner mening i det som ofte kan være like meningsløst og urettferdig som en baby skadet av moras rusavhengighet.

Det er ikke Christopher du og jeg bør føle synd på.

Reklame

Innsettelse av Ilse De Raad

Søndag 13. juni 2021

Endelig er dagen kommet. Det vi har ventet på lenge. Lødingen Sokn får sin nye prest satt inn i stillingen. Med den høytidigheten som passer!

I denne forbindelse er jeg bedt om å samle frivillige musikkrefter. Både instrumentale og de som vil synge!

Vi ønsker oss et engangskor. Det trenger ikke være så stort, og på grunn av de spesielle tider vi nå lever i er det en fordel om det ikke er det. Vi har satset allerede med en kvartett og det er i utgangspunktet en liten samling sangere vi tenker nå. Var du med på kvartetten håper jeg du sier ja til dette. Men jeg håper vi kan få én eller to ekstra i tillegg slik at vi blir tryggere på det vi synger.

Og hva skal vi synge? Denne lille sanggrupen eller kor skal selvfølgelig lede kirkesangen. Det vil si salmene og liturgi. Disse synges kun unisont.

Men jeg håper vi kan finne minst én ting som vi kan synge flerstemt. Dette kan vi finne ut av første gang vi øver.

Håper veldig mitt største problem blir smitteregler, og jeg blir nødt til å si at dessverre vi har for mange…. men nå går ut innvitasjon til hele Lødingen. Jeg ser for meg en gruppe på 6 – 8.

Får vi det til? Klikk her eller skann dette!

Statusmelding 1. Virtuell kantor og musikklærer er i drift!

Den første siden du kommer til på denne portalen blir en status melding. Jeg tar oppdragene i den orden de står på min vanlige arbeidsplan.

I morgen skulle jeg hatt undervisning fra klokken 14:15 til 15:45. Den første musikktimen er nå utarbeidet og ligger på nettsiden. Så hvis det er du som har musikktime tirsdag klokken 14:15, ligger din time nå klar på nett!

Bruk menyen får å finne det. Du skal ha blitt tilsendt et passord for denne nettsiden.

Alle elever skal få anledning å spille stykket de har øvd ved å bruke videomøte. Du må ha kamera og mikrofon for at dette skal være mulig, og du må også be om tillatelse fra dine foreldre. Hvordan dette foregår ser du på siden «Lødingen Musikkelever». Det krever en Facebook innlogging. Siden du uansett må ha samtykket fra mamma og pappa er det praktisk at de logger deg inn.

Ellers får elevene et arbeidsark istedenfor en ukentlig rapport. Dette ligger i OneDrive mappen. Har du mistet lenken til dette kan du få en ny ved å ta kontakt. Det er lurt å lagre denne lenken slik at du kan komme inn på din mappe når som helst.