Innsettelse av Ilse De Raad

Søndag 13. juni 2021

Endelig er dagen kommet. Det vi har ventet på lenge. Lødingen Sokn får sin nye prest satt inn i stillingen. Med den høytidigheten som passer!

I denne forbindelse er jeg bedt om å samle frivillige musikkrefter. Både instrumentale og de som vil synge!

Vi ønsker oss et engangskor. Det trenger ikke være så stort, og på grunn av de spesielle tider vi nå lever i er det en fordel om det ikke er det. Vi har satset allerede med en kvartett og det er i utgangspunktet en liten samling sangere vi tenker nå. Var du med på kvartetten håper jeg du sier ja til dette. Men jeg håper vi kan få én eller to ekstra i tillegg slik at vi blir tryggere på det vi synger.

Og hva skal vi synge? Denne lille sanggrupen eller kor skal selvfølgelig lede kirkesangen. Det vil si salmene og liturgi. Disse synges kun unisont.

Men jeg håper vi kan finne minst én ting som vi kan synge flerstemt. Dette kan vi finne ut av første gang vi øver.

Håper veldig mitt største problem blir smitteregler, og jeg blir nødt til å si at dessverre vi har for mange…. men nå går ut innvitasjon til hele Lødingen. Jeg ser for meg en gruppe på 6 – 8.

Får vi det til? Klikk her eller skann dette!

Reklame