Open the eyes of my heart, Lord

(bokstavelig – lukk opp øynene til hjertet mitt)

Denne sangen ligger på spillelisten vår. Da jeg skulle velge artisten måtte det være Christopher Duffley.

Jeg har ikke hørt noen synger denne med en slik innlevelse som Christopher gjør. Han ble født for tidlig til en rusavhengig mor. På grunn av rusen ble han født både autistisk og blind.

Ditt hjerte ligger i brystet og har selvsagt ingen synsorgan. Ofte snakker vi om ting vi føler fra hjertet, og her snakker vi i overført betydning. I denne sangen gir vi også vårt indre følelsesliv, det vi kaller for «hjertet», mulighet til å «se». Også i overført betydning.

Christopher Duffley er blind, men på en måte så «ser» han likevel. I overført betydning. Og han vil vise oss hva han ser.

Han synger fra «hjertet», at Gud vil gjøre oss i stand til å «se» Ham.

Det handler nemlig om å kunne se Gud i vår verden i dag. Det er bare ved å se Gud at du finner mening i det som ofte kan være like meningsløst og urettferdig som en baby skadet av moras rusavhengighet.

Det er ikke Christopher du og jeg bør føle synd på.

Reklame